Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 
      
http://gg.gg/dfmxt                                    http://gg.gg/dfmy6  


 

📣ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 http://122.154.174.38/1071106006/
**หมายเหตุ  เลขประจำตัว คือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก  เช่น 01234  รหัสผ่าน คือ วัน/เดือน/ปีเกิด  เช่น 01/09/2561
_______________________________________________
*** กรณีใส่รหัสผ่าน ถูกต้องแล้วแต่ยังไม่สามารถ เข้าใช้งานได้ ให้ใช้รหัสสำรอง คือ 19/03/2561
(อย่าลืมใส่เครื่องหมาย / ด้วยนะคะ) 
#ขอบคุณWeSchoolTeam

 
 

 


 
 

 
 
 

 
 
 
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม
 
 1-การรับนักเรียน
 2-การขอย้ายเข้าเรียน
 3-การขอย้ายออกนักเรียน
 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
 5-การขอลาออก
 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

 


 

 

 

 
 
 
   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒