ฟรีเว็บ
Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 



 แจ้งกำหนดกิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียน ที่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้บัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารายงานตัวและมอบตัว <10/03/57>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบได้บัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัว

<10/03/57>

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <06/03/57

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัว/มอบตัว ในวัน เวลาที่กำหนด

ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัว/มอบตัว ในวัน เวลาที่กำหนด

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 


  นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโควตาทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน เวลาที่กำหนด 

 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/วัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2557 <27/02/57>
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก/วัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2557 <27/02/57>
<======================================================>


<===========================================================>
ขอเชิญร่วมชมผลงานของนักเรียนในนิทรรศการ "สุดยอดบูรณาการ เปิดบ้านพระศรีนครินทร์" 
ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี


<====================================================>






<========================================>

ปฏิทินกลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คลิกดูรายละเอียด
<===========================================>

ปฏิทินตรวจผมและเครื่องแต่งกาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

<===================================================>

ข่าวดี! สำหรับชาว กยศ.

        กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้จัดให้มีโครงการรณณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 โดยมีการจูงใจสำหรับผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่เคยทำสัญญาประณีประนอมยอมความหรือถูกดำเนินคดีดังนี้

   1. ผู้ไม่เคยค้างชำระหนี้ 
       - มาปิดบัญชีจะได้รับการลดหย่อนหนี้ 3.5 % ของเงินต้นที่มาปิดบัญชี (กองทุนจะคืนให้ภายหลังเมื่อตรวจสอบการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว)
   2. ผู้ค้างชำระหนี้
      - มาชำระเงินงวดที่ค้างทั้งหมดจะได้รับการลดเบี้ยปรับ 100%
      - มาปิดบัญชีจะได้รับการลดเบี้ยปรับ 100% และได้ลดดอกเบี้ยอีก 50%
** ผู้กู้เลือกใช้สิทธิได้เพียงแบบเดียวและต้องชำระทั้งจำนวน ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557 **
<============================================>



คุณครูท่านใด หรือกลุ่มงานใด ที่ต้องการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถส่งไฟล์ข้อมูลและรูปภาพมาได้ที่ ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ทาง e-mail นี้  kru.setthawat@gmail.com หรือนำไฟล์ข้อมูลส่งได้ด้วยตนเอง

.....ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์


 พิธีประดับเครื่องหมายประกอบชุดพิธีการ นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2556 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
 วันไหว้ครูปีการศึกษา 2556 เข้าค่ายพุทธบุตร ม.1 ณ วัดตะคร้ำเอน 
 เข้าค่ายพุทธบุตร ม.4 ณ วัดตะคร้ำเอน ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 
   
   
 
ข่าวและบทความ
 
 
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ อ่าน: 0
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุุคคล ตำแหน่งครู อ่าน: 0
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างทำป้ายชื่อโรงเรียน อ่าน: 7
ประกาศสอบราคาจ้างทำป้ายชื่อโรงเรียนและตราสัญลักษณ์ อ่าน: 0
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บของโรงเรียน อ่าน: 0
แจ้งการตรวจสอบผลการเรียน อ่าน: 62
 
 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒