Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 

 


 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพรับเกียรติบัตร วันครู 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี 

 
 
กิจกรรมกีฬาภายใน ประดู่แดงเกมส์ ครั้งที่ 18 
ควรเลือกการแสดงผลแบบ HD 
     
 การแสดงกลางแจ้งคณะสีเขียว (วัฒนธรรมภาคกลาง) กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 "ประดู่แดงเกมส์" เช้า 26 สิงหาคม 2558  การแสดงกลางแจ้งคณะสีชมพู (วัฒนธรรมภาคอิสาน) กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 "ประดู่แดงเกมส์" เช้า 26 สิงหาคม 2558  การแสดงกลางแจ้งคณะสีเหลือง (วัฒนธรรมภาคใต้) กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 "ประดู่แดงเกมส์" เช้า 26 สิงหาคม 2558  การแสดงกลางแจ้งคณะสีฟ้า (วัฒนธรรมภาคเหนือ) กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 "ประดู่แดงเกมส์" เช้า 26 สิงหาคม 2558
       
       
 ประกวดเชียร์คณะสีฟ้า กีฬาภายใน สว.กจ. ประดู่แดงเกมส์ 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (26 สิงหาคม 2558) ประกวดเชียร์คณะสีชมพู กีฬาภายใน สว.กจ. ประดู่แดงเกมส์ 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (26 สิงหาคม 2558)  ประกวดเชียร์คณะสีเขียว กีฬาภายใน สว.กจ. ประดู่แดงเกมส์ 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (26 สิงหาคม 2558)  ประกวดเชียร์คณะสีเหลือง กีฬาภายใน สว.กจ. ประดู่แดงเกมส์ 2558 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี (26 สิงหาคม 2558)
 
 
 
 
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม
 
 1-การรับนักเรียน
 2-การขอย้ายเข้าเรียน
 3-การขอย้ายออกนักเรียน
 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
 5-การขอลาออก
 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ คำสั่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

 

คุณครูท่านใด หรือกลุ่มงานใด ที่ต้องการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน สามารถส่งไฟล์ข้อมูลและรูปภาพมาได้ที่
ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย ทาง e-mail นี้ kru.setthawat@gmail.com หรือนำไฟล์ข้อมูลส่งได้ด้วยตนเอง

 

.....ครูเศรษฐ์ฐวัฒน์

 

 

 
 
 
   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒